Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moeten ondernemers deze schulden aflossen. Als zij niet aan de voorwaarden van die betalingsregeling voldoen, heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om de betalingsregeling in te trekken. Daar is nog even mee gewacht, maar binnenkort start dit proces. Lees dit artikel en weet hoe u ervoor zorgt dat de Belastingdienst uw betalingsregeling niet intrekt.

Tip! We hebben eerder al een artikel geplaatst over uw mogelijkheden rondom de coronabelastingschulden. Daarin vertellen we welke mogelijkheden u heeft om aan de aflossingsverplichting te voldoen of juist kosten te besparen door eerder af te lossen.

Flink aantal ondernemers moeten nog beginnen met aflossen

Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 met de aflossing van de coronabelastingschulden starten. Eind maart 2023 liepen ongeveer 95.000 ondernemers achter met die aflossingen. Ongeveer 39.000 van hen liepen op dat moment ook achter op de betaling van de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022.

Voorwaarden betalingsregeling coronabelastingschulden

De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 in principe in maandelijkse, gelijke termijnen worden afgelost. Daarvoor heeft u vijf jaar de tijd. Voorwaarde voor deze betalingsregeling is dat u zich ook aan die maandelijkse aflossing houdt.

Andere voorwaarden zijn:

  • Dat u tijdig de juiste belastingaangiften – onder meer btw en loonheffing – indient voor belastingen vanaf 1 oktober 2022.
  • Dat u tijdig en volledig de betalingen doet die uit die belastingaangiften voortvloeien.

Brief ‘Achterstanden betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis’

Als u een betalingsachterstand had, dan ontving u daarover eerder al een brief van de Belastingdienst. Heeft u nu nog steeds een betalingsachterstand? Dan ontvangt u vanaf 11 april 2023 de brief ‘Achterstanden betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis’ (en aangifte- en betalingsverplichtingen) van de Belastingdienst. Deze brief ontvangt u als:

  • Eén of meer van de termijnen van de betalingsregeling niet of niet volledig heeft betaald.
  • Niet voldaan heeft aan alle aangifte- en betalingsverplichtingen voor lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022.

Let op! De Belastingdienst maant u in deze brief voor de laatste keer aan om uw betalingsachterstanden in te lopen.

Achterstand coronabelastingschulden zelf uitrekenen

In de brief staat niet hoe hoog uw betalingsachterstand precies is, maar wel hoe u dat kunt berekenen. Lukt u dat niet? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met de Belastingtelefoon. Het is ook mogelijk uw vraag per post te stellen. Als de Belastingdienst uw brief heeft ontvangen, worden er geen vervolgstappen ondernomen totdat uw vraag door de Belastingdienst is beantwoord. Uiteraard kunnen onze adviseurs u hierbij helpen.

Let op! Als u nog helemaal niets heeft afgelost, worden in de brief wel het aantal termijnen dat u achterloopt én uw termijnbedrag genoemd. Daarmee kunt u berekenen wat uw betalingsachterstand is.

Schuldenoverzicht corona per kwartaal

Eind maart 2023 hebben alle ondernemers met een coronabetalingsregeling een schuldenoverzicht ontvangen. Hierin staan de openstaande belastingaanslagen die vallen onder de betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis én de overige openstaande betalingsverplichtingen die hier niet onder vallen. Dit overzicht wordt vanaf nu elk kwartaal verstrekt.

U ontvangt dit overzicht ook als u geen betalingsachterstanden heeft. Het overzicht geeft dan ook geen inzicht in het bedrag van de betalingsachterstand, maar u heeft dit wel nodig om uw eventuele betalingsachterstand te berekenen. Hiertoe heeft u begin april 2023 ook een betalingsoverzicht ontvangen, met de titel ‘Invorderingsrente bij betalingsregeling bijzonder uitstel’. Daarin onder meer een overzicht van de betalingen die u vanaf 1 september 2022 heeft gedaan.

Intrekken betalingsregeling coronabelastingschulden

In de brief ‘Achterstanden betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis (en aangifte- en betalingsverplichtingen)’ wordt u gemaand om binnen 14 dagen na dagtekening van de brief uw betalingsachterstand in te lopen. Deze brief kunt die u vanaf 11 april 2023 ontvangen.

Tip! De brief heeft een dagtekening in de toekomst. U heeft dus meer dan 14 dagen de tijd om te reageren. De reactietermijn verloopt hierdoor waarschijnlijk rond 6 mei 2023.

Loopt u de betalingsachterstand niet in? Dan ontvangt u vanaf eind mei 2023 een beschikking van de Belastingdienst waarin de betalingsregeling wordt ingetrokken. Om invorderingsmaatregelen en bijkomende (veelal hoge) kosten te voorkomen, heeft u daarna nog 14 dagen de tijd om in een keer het hele bedrag van uw coronabelastingschuld te betalen.

Let op! Vanaf half juni 2023 start de Belastingdienst de invordering dan op.

Mogelijkheden coronabelastingschulden

Lukt het niet om aan de voorwaarden van de betalingsregeling te voldoen? Dan zijn er nog mogelijkheden. Hiermee kunt u misschien voorkomen dat de Belastingdienst de betalingsregeling intrekt. Zo kunt u onder meer verzoeken de schuld in zeven in plaats van vijf jaar af te lossen. Ook kunt u verzoeken niet maandelijks, maar per kwartaal af te mogen lossen. Tot slot kunt u ook eenmalig verzoeken om een betaalpauze van maximaal zes maanden. Het gevolg van zo’n verzoek is wel dat uw af te lossen maandbedragen die daarna nog volgen hoger worden.

Let op! Voor deze mogelijkheden gelden ook voorwaarden. Onze adviseurs kunnen u hierover informeren.

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur