Verhuurt u een woning waarvoor huurbescherming geldt? In april heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan waardoor u wellicht belasting kunt besparen. Particuliere verhuurders van woningen met huurbescherming hoeven niet meer altijd de wettelijke berekeningswijze van de waarde in verhuurde staat te volgen.

Wijkt de waarde volgens die wettelijke berekeningswijze voor 10% of meer af van de werkelijke waarde in verhuurde staat, dan mag de verhuurder de werkelijke waarde in verhuurde staat opgeven in box 3.

Voorbeeld
Een particuliere verhuurder verhuurt een bovenwoning voor € 6.647 huur per jaar. Door de huurregulering kan de verhuurder niet meer huur vragen. De jaarlijkse kosten, exclusief financieringskosten, zijn € 2.705. Rekening houdend met de in de wet opgenomen leegwaarderatio bedraagt de belastingheffing in box 3 over die woning € 4.485. Per saldo geeft dat een verhuurverlies van € 543. In feite betaalt deze verhuurder door de ongelukkige samenloop van huurregulering en belastingforfaits meer dan 100% inkomstenbelasting over zijn huurinkomen. Daar kan hij nu iets aan doen.

**Tip: **blijft voor u sprake van een buitensporige last, bijvoorbeeld omdat u vanwege de box-3-heffing niet of nauwelijks rendabel kunt verhuren? Dan heeft u een reden om de aan te geven waarde verder te verlagen.

**Let op! **Niet alle verhuurde woningen mogen voor de waarde in verhuurde staat worden opgegeven. Dat geldt alleen voor verhuurde woningen waarvan de huurders huurbescherming hebben.

Volgens de wettelijke regeling is de verhuurde waarde afhankelijk van de verhouding tussen de kale huurprijs en de WOZ-waarde. Die uitkomst bepaalt de leegwaarderatio. De waarde in verhuurde staat bedraagt vervolgens de leegwaarderatio vermenigvuldigd met de WOZ-waarde. De werkelijke waarde in verhuurde staat, zoals een taxateur die zou berekenen, is volgens de wettelijke regeling niet relevant. Door de uitspraken van de Hoge Raad is hier dus verandering in gekomen.

**Tip: **heeft u de aangifte al ingediend en nog geen definitieve aanslag ontvangen? Dien dan een gecorrigeerde aangifte in om box-3-heffing te besparen. Heeft u al wel een definitieve aanslag ontvangen, maar loopt de bezwaartermijn van 6 weken nog? Maak dan tijdig bezwaar.