Per 1 juni is een nieuwe ronde SLIM-subsidie voor samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector geopend.

De SLIM-subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. Met deze subsidie kunnen bedrijven initiatieven opzetten om hun werknemers blijvend te laten ontwikkelen om hen goed inzetbaar te houden in het bedrijf.

Waarvoor is de SLIM-regeling?

De SLIM-regeling ondersteunt werkgevers bij initiatieven voor leren en ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Onder bepaalde voorwaarden kunt u als werkgever SLIM-subsidie aanvragen voor de volgende zaken:

  • Het doorlichten van uw onderneming om te komen tot een opleidings- of ontwikkelplan waarin de scholingsbehoefte inzichtelijk wordt gemaakt vanuit het perspectief van uw onderneming.
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming.
  • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die uw werkenden stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
  • Het (tijdelijk) bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Aanvragen

U kunt digitaal de SLIM-subsidie aanvragen van 1 juni 09:00 uur tot en met 29 juli 17:00 uur. Uw registratie verloopt via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid.

Wijziging SLIM-subsidie

De SLIM-regeling, de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is gewijzigd. De wijziging heeft als doel enkele knelpunten binnen de regeling op te lossen.

Knelpunten

Door de wijziging kan onbenut budget uit een tijdvak doorgeschoven worden naar een volgend tijdvak. Op deze manier kan de subsidie beter worden benut. Verder wordt de aanvraagperiode verruimd met één maand, zodat aanvragen in juni en juli van het jaar gedaan kunnen worden. Omdat er voldoende budget is, wordt loting afgeschaft en worden aanvragen direct na binnenkomst in behandeling genomen.

Meer ondersteuning aanvragers

Ook komt er door de wijziging meer ondersteuning voor aanvragers. Dit vindt onder andere plaats via bijeenkomsten en een website.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur