Koning Willem-Alexander kondigde in zijn troonrede een ‘ongekend fors maatregelenpakket van ruim 18 miljard euro voor met name de lage en middeninkomens’ aan. ‘Deze maatregelen worden onder andere gedekt door hogere belastingen op winst en vermogen, waarbij het midden- en kleinbedrijf zoveel mogelijk wordt ontzien’, zo zei Koning Willem-Alexander. Als we het Belastingplan 2023 overzien, dan lijkt het erop dat het mkb (en de vermogenden) toch worden geraakt volgend jaar. De meest in het oog springende thema’s van de Miljoenennota zijn de koopkrachtverbetering voor lagere inkomens, de verhogingen van de tarieven voor ondernemers en de aanpassingen van het box 3-stelsel.

Bekijk het whitepaper

Zoals u van ons gewend bent, hebben we de belangrijkste wijzigingen per thema verzameld in een whitepaper. Het gaat om voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2023 in werking, tenzij anders is vermeld.

 

BEKIJK HET COMPLETE WHITEPAPER

 

Bekijk eerdere uitgaven