Het kabinet wil de vrijstelling van bpm voor bestelautos gaan afschaffen. Dit plan is onderdeel van het eerdere coalitieakkoord en staat ook vermeld in de Voorjaarsnota. Wat gaat dit voor u betekenen? Wij leggen het uit in dit artikel.

Vrijstelling bpm voor ondernemers

De belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) is een belasting die wordt geheven bij de aankoop van een auto of motorfiets. Voor bestelauto’s die minstens 10% zakelijk worden gebruikt, bestaat voor ondernemers momenteel een vrijstelling.

Tarieven bpm

De te betalen bpm wordt voor een personenauto bepaald door de CO2-uitstoot. Voor een bestelauto, kampeerauto of een motor is de catalogusprijs minus de btw bepalend. Voor een bestelauto met benzinemotor bedraagt de bpm dit jaar 37,7% van de catalogusprijs zonder btw, minus € 1.283. Voor bestelauto’s op diesel geldt 37,7% van de catalogusprijs zonder btw plus € 273.

Vrijstelling vervalt in drie stappen

De vrijstelling komt volgens de voorstellen in stappen te vervallen, te beginnen in 2024. In 2026 bestaat de vrijstelling dan niet meer. De BOVAG heeft berekend dat de netto adviesprijs van een bestelwagen op fossiele brandstof met 38 procent zal stijgen. Gemiddeld komt dit neer op een hogere aanschafprijs van € 11.000.

Vrijstelling bpm voor elektrische bestelauto blijft bestaan

Voor bestelauto’s zonder CO2-uitstoot bestaat een vrijstelling van bpm. Deze vrijstelling moet er volgens het kabinet toe leiden dat meer ondernemers zullen overstappen op een elektrische bestelauto.

MIA en subsidie

Voor een elektrische bestelauto heeft u ook recht op 45% milieu-investeringsaftrek (MIA). Het bedrijfsmiddel komt echter voor maximaal het investeringsbedrag minus € 11.000 in aanmerking voor de MIA. Voor een elektrische bestelauto van bijvoorbeeld € 50.000 krijgt u dus MIA over € 39.000. Voor een waterstofbestelauto heeft u ook recht op 45% MIA. U krijgt dan MIA over een investeringsbedrag van maximaal € 125.000.

Tip! Ook kunt u onder voorwaarden tot € 5.000 subsidie krijgen bij aanschaf van een dergelijke, nieuwe auto.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur