Innovatiebox

Om innovatie binnen het Nederlandse bedrijfsleven te bevorderen heeft de overheid de innovatiebox geïntroduceerd. Het doel hiervan is om tot de top vijf van kenniseconomieën wereldwijd te behoren. De innovatiebox levert een fors fiscaal voordeel op, vooral in combinatie met de WBSO-subsidie. Winst uit innovatieve activiteiten wordt belast tegen een effectief tarief van 9% (vanaf 2021) in plaats van maximaal 25,8%.

Innovatiebox: wanneer komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen moet u voor een zelf ontwikkelde innovatie een octrooi, kwekersrecht of S&O-verklaring hebben verkregen. Alledaagse innovaties in het reguliere bedrijfsleven kunnen profiteren van dit fiscale voordeel.

Welke voorwaarden gelden er?

Om aanspraak te kunnen maken op de innovatiebox, moet de ondernemer aan twee voorwaarden voldoen:

  1. De ondernemer moet in het bezit zijn van een S&O verklaring.
  2. De voortbrengingskosten van de innovatieve activiteiten moeten worden terugverdiend.

Uw aanvraag indienen

Wilt u weten of u gebruik kunt maken van de innovatiebox en wat dat u kan opleveren? Neem dan eens vrijlbijvend contact op met één van onze adviseurs. Het benutten van de innovatiebox moet overigens gebeuren met consultatie van een gespecialiseerde belastingadviseur. Wij kunnen u hier bij ondersteunen.