Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI)

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Wanneer een instelling zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen nut, kan de instelling worden aangemerkt als een ANBI. Belangrijk is dat de instelling geen winstoogmerk heeft. Om in aanmerking te komen voor een ANBI-status moet een instelling aan strenge voorwaarden voldoen. Indien er niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de ANBI-status ingetrokken worden. ANBI’s kunnen daarnaast profiteren van belastingvoordelen. Hieronder vindt u een overzicht van artikelen die gaan over ANBI’s.

 

Specifiek advies voor stichtingen en verenigingen

Moore DRV ondersteunt bestuurders van stichtingen en verenigingen met het inrichten van de organisatie en de financiële verslaggeving. Bestuurders van stichtingen en verenigingen hebben steeds meer te maken met aangescherpte wet- en regelgeving en een toenemende eis om transparantie. Een adequate en efficiënte administratie is daarmee onmisbaar en vraagt om goede kennis van fiscaliteit en verslaggeving. Omdat zoveel mogelijk geld beschikbaar moet blijven voor de ‘goede doelen’ is het bovendien van belang de aanvullende taken en verantwoordelijkheden tegen zo laag mogelijke kosten te verrichten.