De voorwaarden voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) worden versoepeld. De energiekosten van een bedrijf moeten tenminste 7% van de omzet uitmaken in plaats van de eerder vastgestelde 12,5%. Daarnaast is de drempel voor de TEK-regeling geschrapt. Hierdoor komen meer mkb-bedrijven in aanmerking voor de TEK. In dit artikel zetten wij voor u uiteen wat dit voor u als ondernemer betekent.

Versoepeling TEK vanwege energiebelasting

De aanpassing van het percentage energie-intensiviteit heeft te maken met de energiebelasting. Het kabinet acht het bij nader inzien niet terecht om de energiebelasting een variabel in plaats van een vast onderdeel te laten zijn van de berekening waarmee de energie-intensiviteit in de TEK wordt bepaald.

Wat zijn de voorwaarden voor de TEK?

De TEK is alleen bedoeld voor energie-intensieve mkb-bedrijven. Om voor de TEK in aanmerking te komen, moet uw bedrijf dan ook voldoen aan de volgende eisen:

  • U heeft minder dan 250 medewerkers, minder dan € 50 miljoen omzet en/of een balanstotaal van minder dan € 43 miljoen.
  • Uw bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de KvK.
  • Minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten en is dus energie intensief.

Omvang tegemoetkoming

Energie-intensieve mkb’ers krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde drempelprijs tot een maximum van € 160.000. De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per kuub gas en € 0,35 per kilowattuur elektriciteit.

Let op! Het maximum van € 160.000 geldt per onderneming en niet per energiecontract of vestiging. Heeft uw onderneming dus meerdere vestigingen? Dan kunt u niet maximaal € 160.000 per vestiging ontvangen.

Uitvoering door de RVO

De uitvoering van de TEK komt in handen van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de site van de RVO is ook een ‘houd me op de hoogte-pagina’ opengesteld, waarbij mkb’ers na aanmelding informatie krijgen over de inrichting en openstelling van de TEK.

Let op! Het kan nog tot het tweede kwartaal van 2023 duren voordat de TEK wordt opengesteld. De TEK gaat dan met terugwerkende kracht gelden voor de periode november 2022 tot en met december 2023. Voor ondernemers die nu al problemen ervaren, zal het verlenen van uitstel van betaling van belasting een mogelijke oplossing kunnen bieden. Ook zijn banken bereid gevonden in die gevallen eerder krediet te verlenen.

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur