Als ondernemer in de energiesector krijgt u per 1 januari 2023 te maken met het prijs- en verbruiksplafond voor het leveren aan kleinverbruikers. Als energieleverancier kunt u op aanvraag subsidie krijgen voor het toepassen van een prijsplafond bij het leveren van elektriciteit, gas of warmte aan kleinverbruik aansluitingen. Wel moet u dan maandelijks een vorm van rapportage verstrekken aan het RVO om de gekregen subsidie steeds te verantwoorden. In dit artikel vertellen we wat u moet weten over deze verplichtingen.

Verplichte rapportage vereist voor CEK23 subsidie

Afhankelijk van de omvang van het subsidiebedrag moet u tijdig een verklaring verstrekken aan het RVO*. Is het totaal verwachte subsidiebedrag kleiner dan € 125.000? Dan is een verklaring van een ‘onafhankelijk en ter zake kundig persoon’ over de getrouwheid van de gegevens van de aanvraag voldoende. Komt het verwachte subsidiebedrag boven de € 125.000 ? Dan moet u een rapport van feitelijke bevindingen van een accountant bij de aanvraag indienen. Binnen vier maanden na het indienen van het eerste voorschot moet u een van deze rapportages verstrekken. Uiteraard kunnen wij u hierbij ondersteunen.

Aanvraag voor subsidievaststelling

Voor de subsidievaststelling moet de subsidieontvanger uiterlijk 30 juni 2025 voor 17:00 uur, een aanvraag indienen voor subsidievaststelling voor de toepassing van het prijsplafond voor elektriciteit, gas of warmte. Dit moet vergezeld gaan van een product van een accountant over de getrouwheid van de gegevens in de aanvraag.
Moore DRV heeft veel ervaring in de energiesector onder andere bij vergunning traject voor kleinverbruikers bij het ACM. Graag informeren wij u verder over de verplichtingen waar u aan moet te voldoen bij de CEK23 subsidieregeling.

Geschreven door:

Rick van Nispen MSc RA

Accountant