Uw aangifte loonbelasting
uitbesteden

Wat is loonbelasting?

Loonbelasting is een belasting die geheven wordt over het loon van werknemers of met hen gelijkgestelde personen. Als werkgever houdt u de loonbelasting in op het uitbetaalde loon van uw werknemer. Vervolgens draagt u als werkgever de ingehouden loonbelasting af aan de Belastingdienst.

Waar moet u op letten bij de loonbelasting?

Het is erg belangrijk dat u het juiste bedrag aan loonbelasting inhoudt en afdraagt. Zo voorkomt u dat u een boete krijgt. Daarnaast is het belangrijk optimaal gebruik te maken van de werkkostenregeling en andere bestaande vrijstellingen. Hiervan optimaal gebruikmaken is niet altijd eenvoudig vanwege de complexe regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het beoordelen van arbeidsrelaties (is sprake van een werknemer of zzp’er?).
 • Het juist en optimaal gebruik maken van de werkkostenregeling.
 • De vaste kostenvergoedingen.
 • De (bestel)auto van de zaak.
 • De afdrachtsverminderingen.

Tip! Er zijn dus veel kansen en besparingsmogelijkheden, maar (helaas) ook risico’s. Zorg daarom dat u goed geïnformeerd bent om onverwachte kosten of boetes te voorkomen. Onze loonbelastingspecialisten helpen u daar graag bij.

De loonbelastingscan

Wij doen graag een loonbelastingscan voor u. Daarvoor vindt als eerste een intakegesprek plaats. Daarna onderzoeken wij uw loon- en financiële administratie na op voor loonbelasting relevante aspecten. Onze bevindingen leggen wij vast in een rapport en wij bespreken dit met u. Wij helpen u graag met het implementeren van eventuele wijzigingen om besparingsmogelijkheden te benutten of risico’s af te dekken.

Voordelen van een loonbelastingscan

 • Inzicht in besparingsmogelijkheden
 • Inzicht in risico’s
 • Duidelijkheid of aan de fiscale verplichtingen wordt voldaan
 • Advies om de werkkostenregeling optimaal te benutten
 • Advies om werknemers fiscaal optimaal te belonen

Voor wie is een loonbelastingscan interessant?

Een loonbelastingscan is interessant voor alle werkgevers met werknemers, maar ook wanneer u uitzendkrachten of zzp’ers inhuurt! Ook dan krijgt u hoogstwaarschijnlijk te maken krijgen met loonbelasting. Vergoedt of verstrekt u zaken aan u uw werknemers? Dan is het belangrijk te beoordelen of de werkkostenregeling goed wordt toegepast. Zo voorkomt u dat u (of uw werknemers) te veel loonbelasting betalen.

Meer informatie over loonbelasting

Wilt u meer weten over loonbelasting of heeft u interesse in het laten uitvoeren van een loonbelastingscan voor uw bedrijf? Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen contact met u op.

Daniëlle van Heusden RB

Belastingadviseur

Contactformulier

 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *