Door de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen in 2022 enorm gestegen. Veel ondernemers voelden hier direct de gevolgen van. De overheid compenseert mkb-ondernemers hierin met de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Door deze tegemoetkoming helpt de overheid ondernemers om te gaan met de hoge energieprijzen. Benieuwd of uw onderneming in aanmerking komt voor de TEK? Wij hebben per sector bekeken of en wat de mogelijkheden zijn en zetten deze voor u uiteen.

Kansrijke sectoren voor de TEK

Per sector hebben we bekeken of de TEK- regeling interessant kan zijn. Belangrijk voor de TEK is dat de energiekosten 7% of hoger van de omzet zijn. Hieronder hebben we de sectoren waarvan wij denken dat ze kans maken opgesomd met een korte uitleg.

Agrarische sector/tuinbouw

Bij veel tuinbouwondernemingen maken de energiekosten een relatief groot deel uit van de totale kosten. Om die reden is de kans groot dat ze in aanmerking komen om een deel van de kostenstijging gecompenseerd te krijgen.

Horeca, recreatie & toerisme

Ondernemers in de horeca, recreatie & toerisme hebben te maken met stijgende prijzen van grondstoffen en energie. Dit komt extra hard aan na twee zware jaren in verband met het coronavirus. Wilt u dit niet hoeven door te belasten aan uw gasten? Bekijk dan de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK).

Versondernemers

Ook versondernemers hebben te maken met de hoge energiekosten bovenop de gevolgen van twee jaar corona. Het koel houden van waren kan immers niet zonder energie. Daarom denken wij dat deze ondernemers in aanmerking kunnen komen voor de TEK.

Industrie & productie

Ook in de industrie & productie hebben bedrijven last van de hoge energieprijzen voor met name de productie van goederen. Bekijk als ondernemer in deze sector eens of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

Transport & logistiek

In de transport & logistiek sector heeft met name de koel- en vrieslogistiek last van de gestegen kosten van energie. Het koel houden van waren kan immers niet zonder energie. Het is daarom nuttig als ondernemers met deze bedrijfsactiviteit de mogelijkheden voor de TEK bekijken.

Bouw

Ondernemers in de bouwsector hebben veel last van de gestegen energiekosten bij het inkopen van bouwmaterialen. Het is daarom nuttig om de kans op de TEK-subsidie te onderzoeken.

Detailhandel

Winkeliers moeten hun pand verwarmen en maken daarom veel gebruik van energie. Wilt u deze kosten liever niet doorbelasten naar de klant? Mogelijk komt u in aanmerking komt voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK).

Minder kansrijke sectoren voor de TEK

Wij denken dat bij bepaalde sectoren de TEK- regeling nauwelijks van toepassing zal zijn. Zij maken daarvoor in de regel te weinig gebruik van energie om aan de eis van 7% energiekosten van de omzet te komen. Hieronder vindt u een overzicht van deze sectoren:

  • Automotive
  • Groothandel
  • ICT
  • Non-profit
  • Zakelijke dienstverlening
  • Zorg & Welzijn

Geschreven door:

Tim Kortekaas

Specialist subsidie & innovatie