Het kabinet heeft de coronamaatregelen weer verder aangescherpt. Dat heeft gevolgen voor ondernemers. Daarom is besloten ondernemers die hiervan de dupe worden opnieuw financieel te compenseren. De loonsubsidie NOW komt terug, de TVL wordt verhoogd en de regeling van uitstel van betaling van belastingschulden is verlengd. In dit artikel leest u meer over dit steunpakket.

NOW 5 voor de maanden november en december

Er komt voor de maanden november en december opnieuw loonsteun voor bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% via de NOW-regeling (NOW 5). U kunt maximaal 80% omzetverlies opgeven. De tegemoetkoming bedraagt 85% van de loonkosten met een opslag van 40% voor bijkomende loonkosten. Bij een omzetverlies van bijvoorbeeld 50% krijgt u 85% x 50% = 42,5% van de loonkosten vergoed. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021.

Het bonus- en dividendverbod zal ook voor de NOW 5 gelden. De inspanningsverplichting van de “van werk naar werk begeleiding” zal gelden vanaf 27 november 2021. Bedrijfseconomische ontslagen van eerder in november zijn uitgezonderd van deze regeling.

Wijzigingen in de regeling NOW 5

Ten opzichte van de eerdere tegemoetkomingen zijn er enkele wijzigingen. Wij noemen hieronder een aantal van deze wijzigingen:

  • De loonsom mag met maximaal 15% dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie. Dit was voorheen 10%.
  • Het voorschot na de aanvraag wordt in één keer uitbetaald.
  • Er kan niet gekozen worden over welke maanden men het omzetverlies wil berekenen; dit zijn altijd de maanden november en december.
  • Ondernemers die tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 zijn gestart kunnen ook een aanvraag indienen.
  • De Werktijdverkortingsregeling blijft tijdens NOW 5 open.

Let op! Het is de bedoeling dat u de NOW 5 in december kunt aanvragen en het streven is dat ondernemers de NOW ook in december zullen ontvangen.

TVL verhoogd

De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor het vierde kwartaal van dit jaar wordt uitgebreid. De TVL is beschikbaar voor ondernemers met minstens 30% omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en wordt verder verhoogd van 85% naar 100%. De TVL is afhankelijk van het omzetverlies en het percentage aan vaste lasten van uw sector. Verder heeft het kabinet de maximaal te verkrijgen TVL-subsidies verhoogd naar € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen.

Uitstel van betaling belastingschulden verlengd

Het belastinguitstel voor ondernemers is op 1 oktober beëindigd, maar wordt nu verlengd tot eind dit jaar. De aangiften loonheffingen en btw over het 4e kwartaal 2021 en / of december 2021 vallen ook onder het uitstel. Ook ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen.

Lage percentage invorderingsrente een half jaar verlengd

Daarnaast wordt het lage percentage invorderingsrente van 0,01% gehandhaafd tot 1 juli 2022. Vanaf 1 juli 2022 gaat het naar 1%, waarna het percentage in etappes wordt het verhoogd naar 4% vanaf 1 januari 2024.

Extra geld voor sport en cultuur

Ook de sport- en cultuursector krijgen extra financiële steun. Deze steun komt bovenop de al aangekondigde subsidies.

Kennisdossier coronacrisis & ondernemen

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? We hebben een speciale pagina over de coronacrisis & ondernemen ingericht waar ons specialistenteam corona regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur