Op 21 januari 2021 zijn de uitbreiding van de steunmaatregelen in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet. Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit omdat het beseft dat veel ondernemers een loodzware periode doormaken. Met de uitbreiding van het pakket is een totaalbedrag gemoeid van 7,6 miljard euro. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Wij zetten in dit artikel de belangrijkste uitbreidingen en wijzigingen van bestaande regelingen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 puntsgewijs op een rij.

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

 • De TVL geldt vanaf het eerste kwartaal 2021 ook voor bedrijven met meer dan 250 werknemers.
 • De omzetdaling om voor de TVL in aanmerking te komen blijft 30% ten opzichte van 2019.
 • Het maximale vergoedingspercentage verhoogd naar 85% van de vaste lasten. Dit was 80%.
 • De maximale vergoeding is verhoogd naar € 330.000 (was maximaal € 90.000) voor bedrijven tot 250 medewerkers. Voor ondernemingen met meer dan 250 medewerkers wordt de maximale vergoeding € 400.000.
 • De voorraadsubsidie blijft gelden voor bepaalde branches in eerste en tweede kwartaal 2021.
 • De voorraadsubsidie is in het eerste kwartaal 2021 een opslag van 21% op het vaste lastenpercentage van de TVL.
 • De opslag voorraadsubsidie bedraagt maximaal € 200.000.
 • De minimale subsidie van de TVL bedraagt € 1.500.

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

 • Het vergoedingspercentage wordt verhoogd naar 85% van de loonkosten (dit was 80%).
 • De aanvraag voor de NOW voor de loonkosten maanden januari-februari-maart 2021 kunt u doen vanaf 15 februari 2021.
 • De voorschot uitkering NOW kan vertraagd zijn, doordat systemen moeten worden aangepast aan de voorgestelde verruiming van de regeling.

 

Ook steun voor starters

 • Er komt een nieuwe regeling voor starters, die nu niet in aanmerking komen door het gebrek aan referentie-omzet.
 • Deze regeling gaat gelden voor starters die hun bedrijf begonnen tussen 1 januari en 30 juni 2020.
 • De referentieperiode voor omzet wordt het derde kwartaal van 2020.
 • De opening van het loket voor de aanvraag van de regeling naar is verwachting april/mei 2021 via het RVO.

 

Belastingmaatregelen

 • De aanvraag voor uitstel van betaling belastingen is verlengd tot 1 juli 2021.
 • De terugbetaling van uitgestelde belastingen start vanaf 1 oktober 2021.
 • Het aantal termijnen voor terugbetaling van belastingschulden blijft gelijk: 36 maanden.
 • DGA’s mogen ook in 2021 onder voorwaarden hun gebruikelijk loon verlagen.
 • De versoepeling van het urencriterium is ook voor het eerste half jaar 2021 van toepassing.
 • De regeling voor onbelaste reiskostenvergoeding bij thuiswerken is verlengd tot 1 april 2021.
 • De vrije ruimte van de werkkostenregeling tot € 400.000 loonsom wordt ook in 2021 verhoogd van 1,7% naar 3% (gelijk aan verruiming 2020).
 • Er wordt onderzoek gedaan naar onbelaste vergoeding van kosten bij thuiswerken.
 • Een saneringsverzoek onder Time-Out-Arrangement (TOA) wordt door de belastingdienst welwillend behandeld.
 • Diverse fiscale maatregelen die aflopen per 31 maart 2021 lopen nu pas af op 30 juni 2021. Daaronder vallen bijvoorbeeld het akkoord met België en Duitsland over grenswerkers, het btw nul-tarief op mondkapjes en het behoud van recht op hypotheekrenteaftrek bij een hypotheekbetaalpauze.

 

Overige maatregelen

 • De tegemoetkoming in de eigen bijdrage voor kinderopvang loopt door, zolang de kinderopvang is gesloten.
 • De overheid stelt extra krediet beschikbaar voor startende ondernemers die niet of nauwelijks in aanmerking komen voor steunmaatregelen via Qredits – COL faciliteit.
 • De TOZO mag met terugwerkende kracht van 1 maand worden aangevraagd.

 

Ook voor het tweede kwartaal 2021 zullen de regelingen niet worden afgebouwd, zoals eerder was besloten. De regelingen blijven zoals het er nu voorstaat grotendeels gelijk aan de nu aangekondigde verruimingen.

Ook voor de evenementenbranche, land- en tuinbouw, sport, cultuur en media en onderwijs zijn verruimingen en verlengingen van reeds bestaande steunmaatregelen aangekondigd.

Voor nu is er nog niet heel veel meer bekend en zijn we in afwachting van wat de Tweede Kamer van de aangekondigde maatregelen vindt. Zoals u van ons gewend bent, zullen we alle maatregelen op de voet volgen en zijn wij er voor u voor informatie over de regelingen en het aanvragen daarvan.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur