Op 12 mei 2023 zette Hans Goverde de handtekeningen waarmee hij zijn touringcarbedrijf Brabant Expres uit Zevenbergen definitief verkocht aan Vanderwou Tours uit Dongen. Daarmee kwam een einde aan een hectische periode van tweeënhalf jaar waarbij de verkoop bijna op een dood spoor raakte maar door twee toevallige ontmoetingen toch nog een succes werd. Hans: “Ik had in het begin geen goede begeleiding. Als je een middelgroot bedrijf zoals Brabant Expres verkoopt of koopt, moet je je laten begeleiden door een serieuze partij. Gelukkig kwam ik bij toeval in contact met Crossminds, de fusie- en overnamespecialist van Moore DRV. Die kennen het klappen van de zweep, dat bleek al snel. Zij hebben de zaak vlot-getrokken en gezorgd voor een goede afronding.”

Vechten om te overleven

Hans Goverde kreeg het idee om te verkopen aan het begin van de coronapandemie in 2020. Het was geen makkelijke stap. Het bedrijf was 80 jaar in de familie. Het was door zijn grootvader gestart en zelf had hij de onderneming weer overgenomen van zijn vader. Hans gaf al bijna 30 jaar leiding aan het bedrijf. Maar de jaren gingen tellen en er was geen opvolger in de familie. Dat gemis was extra voelbaar tijdens de coronapandemie toen Brabant Expres moest vechten om te overleven. “Begin 2020 hadden we 26 touringcars rijden, 30 mensen in vaste dienst en 30 collega’s op afroep. Onze activiteiten bestonden voor 70% uit touringcarvervoer en voor 30% uit volledig verzorgde reizen. Toen in het voorjaar van 2020 corona kwam, stopte het werk nagenoeg helemaal.”

Het eerste contact

In augustus van 2020 ging Hans Goverde samen met een bedrijvenmakelaar op zoek naar een koper voor Brabant Expres. “We spraken meerdere partijen”, zegt Hans, “maar de meesten waren eigenlijk niet serieus, met uitzondering dan van VANDERWOU Tours.” VANDERWOU Tours wilde groeien en het keek in 2020 om zich heen naar geschikte overnamekandidaten. Cees Beerens van VANDERWOU Tours vertelt: “Hans en ik hebben in de loop van 2020 een aantal keren met elkaar gesproken. Qua samenstelling van het werk paste Brabant Expres goed bij onze plannen. Wij willen naast onze touringcardiensten ook actief worden op het gebied van meerdaagse reizen. Brabant Expres deed dat al. Met een eventuele overname konden we onze dienstverlening uitbreiden en nieuwe doelgroepen bedienen.”

Babylonische spraakverwarring en corona gooien roet in het eten

Ondanks de goede match kwamen de eerste gesprekken stil te liggen, deels door de corona. Cees legt uit: “Er was geen werk meer, geen omzet, geen winst en geen perspectief. Niet echt een goed moment om een grote overname te doen.” Wat volgens Hans Goverde ook niet meehielp, was dat de bedrijvenmakelaar die hij had ingeschakeld geen helderheid gaf over het soort verkoop dat hij voor ogen had. Bij de verkoop van een onderneming kan een transactie worden gedaan in aandelen of via de verkoop van activa en passiva. “Er ontstond een soort Babylonische spraakverwarring”, zegt Hans. “Ik dacht, wat ga ik nu eigenlijk verkopen? Dat werkte niet en toen viel het verkoopproces stil. Mijn hoofd stond er ook niet naar door de coronasituatie. Ik dacht, ik ga de zaak niet voor een appel en een ei wegdoen, dan ga ik liever nog een paar jaar door.”

Twee toevallige ontmoetingen zorgen voor stroomversnelling

Er ging anderhalf jaar voorbij en toen gebeurde er iets bijzonders. Begin 2022 ging de samenleving weer open en ontstond er extreem veel vraag naar de diensten van beide bedrijven. Er was zoveel werk, het was nauwelijks bij te benen. Het gevolg was dat de twee directeuren zelf geregeld bij moesten springen als chauffeur. Zo kwamen Hans en Cees elkaar bij toeval weer tegen op een festival in Brabant, beiden achter het stuur van een touringcar. De mannen spraken af om de draad weer op te pakken en door te gaan met de gesprekken over de verkoop van Brabant Expres. Niet veel later leerde Hans Goverde ook bij toeval Crossminds kennen, de fusie- en overnamespecialist van Moore DRV. Vanaf de zomer van 2022 liet hij zich begeleiden door Jeroen Elst van Crossminds.

Reële prognoses en communicatie cruciaal

Jeroen: “Toen Hans Goverde me in de zomer van 2022 inschakelde, heb ik het bedrijf eerst gewaardeerd. Onderdeel van de waardering was ook het maken van reële prognoses van de toekomstige verdiencapaciteit van Brabant Expres. We hebben daarbij gekeken naar de tussentijdse cijfers over het eerste halfjaar van 2022 en ook naar de cijfers van vóór corona. We hebben op basis daarvan prognoses opgesteld voor de rest van het jaar.

Tijdens de gesprekken die ik afzonderlijk had met de verkoper en de potentiële koper, merkte ik dat de partijen in een eerder stadium langs elkaar heen hadden gepraat. Bij overname-transacties is goede communicatie cruciaal. Toen dacht ik, als we hieruit willen komen is er maar een optie: de partijen bij elkaar aan tafel zetten en haarfijn uitleggen wat zo’n verkoop inhoudt en welke stappen je neemt. Die presentatie heeft in september 2022 plaatsgevonden. Ik heb toen het verschil uitgelegd tussen een aandelentransactie en een activa-passiva-transactie. Ik heb beide partijen ook uitgelegd wat voor proces we sámen moesten doorlopen om tot een goede afronding te komen. Hoewel ik de adviseur was van Brabant Expres was, heb ik Vanderwou Tours hierin zorgvuldig meegenomen.”

Spijkers met koppen

Toen wat later in het najaar bleek dat de omzetcijfers van Brabant Expres zich in overeenstemming met de prognoses gunstig ontwikkelden, was dat voor de partijen het teken dat er spijkers met koppen konden worden geslagen. De onderhandelingen die volgden, waren van tijd tot tijd stevig, maar altijd respectvol en in een prettige sfeer. Uiteindelijk werden de partijen het erover eens dat de verkoop van Brabant Expres zou plaatsvinden via een aandelentransactie. Ook werden ze het eens over de prijs.

Transactiedocumentatie

Crossminds is hard aan het groeien in Brabant en beschikt er over een netwerk van betrouwbare partners. Toen alles bijna rond was, betrok Jeroen Elst een van die partners bij de transactie in de persoon van Vincent Veldhuis van het Brabantse Koch Advocaten. Vincent schakelde snel en zorgde voor het opstellen van de intentieverklaring en de overige transactiedocumentatie. In december 2022 werd de intentieverklaring getekend en in mei 2023 de overige documenten die nodig waren voor het overdragen van het eigendom van Brabant Expres aan VANDERWOU Tours. Zo was de transactie een mooie samenwerking tussen vier Brabantse ondernemingen.

Ook oog voor kopende partij

Cees Beerens is positief over het werk van Crossminds. Cees: “Jeroen Elst werkte in opdracht van Brabant Expres maar hij had ook oog voor onze kant van de zaak. De grootste uitdaging voor ons was om een reëel beeld te krijgen van de waarde van de onderneming naar normale maatstaven. Jeroen heeft op basis van de koele cijfers de bedrijfswaarde bepaald en daar in overleg met Hans Goverde een prijs aangehangen. Daar hebben wij het onze van gevonden, maar uiteindelijk zijn we er wel met z’n allen uitgekomen. Bijzonder was ook dat Jeroen ons adviseerde om het onroerend goed via de aandelentransactie direct mee te kopen en niet pas vijf jaar later zoals eerder ons plan was. Dat was een gouden tip en bespaarde mij een  fors bedrag aan overdrachtsbelasting.”

Goede communicatie van Crossminds was key

Ook Hans Goverde is in zijn nopjes met de begeleiding door Crossminds. Hans: “Bij het verkopen van een bedrijf dat al 80 jaar in de familie is ga je niet over een nacht ijs. Er was geen opvolger dus ik had weinig opties. De kracht van Crossminds en van Jeroen Elst was de goede communicatie. Hij zorgde dat alles duidelijk was en er geen misverstanden konden ontstaan. Bij een zaak zoals deze moet je je laten bijstaan door een professional. Dat maakt een groot verschil. Dat het anders bijna mis kan gaan, heb ik zelf ondervonden.”