COVID-19 heeft heel wat teweeggebracht en het ziet ernaar uit dat de situatie voorlopig zo zal blijven. Door alle maatregelen zijn voor veel ondernemingen verdienmodellen ineens verliesmodellen geworden. Is dit ook voor uw onderneming het geval, dan is het verstandig om eens kritisch naar uw strategie te kijken. Een goed onderbouwd strategisch plan kan u namelijk helpen om deze crisis door te komen en weer succesvol te zijn in de toekomst. In dit artikel lichten we de toegevoegde waarde van een strategisch plan toe en geven wij u 9 handvaten om tot een goede strategie te komen.

Waarom een strategisch plan?

In alle tijden, en zeker nu, heeft uw onderneming richting en houvast nodig. Het zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant opstaan en eenieder doelgericht handelt. Ondernemingen die een duidelijk doel voor ogen hebben, presteren beter dan ondernemingen die dat niet hebben. Met een goede strategie kunt u een onderscheidende positie innemen ten opzichte van uw concurrenten. Belangrijk is dat uw strategie aansluit bij de externe ontwikkelingen in de markt en het DNA, de sterkten en zwakten van uw onderneming.

Een heldere strategie is dus belangrijker dan ooit: het is het bestaansrecht van uw onderneming. Ga daarom in deze bijzondere tijden eens bij uzelf na: welke kansen zijn er voor mijn bedrijf? Welke bedreigingen komen er op mij af? En wat zijn dan de kritische succesfactoren waar u uw onderneming op stuurt?

Voordelen van een strategisch plan

Een strategisch plan heeft veel voordelen. Door de ondernemingsstrategie te vertalen in deelstrategieën voor de verschillende afdelingen worden werknemers gemotiveerd. Ze begrijpen beter waarom bepaalde dingen in de onderneming gebeuren en zijn in staat beslissingen te nemen die aansluiten bij de strategie en bijdragen aan het behalen van de ambitie van het bedrijf. Met een strategie kunt u er bovendien voor zorgen dat uw onderneming wendbaar is. U kunt de strategische koers snel en effectief veranderen, door te anticiperen of reageren op nieuwe kansen en bedreigingen.

Tip: Overweeg periodiek verschillende scenario’s en stel op basis daarvan uw strategie scherp.

9 stappen voor een strategisch plan

Hoe weet u nu of u op de goede weg bent als het gaat om strategische planvorming? En waar moet u beginnen? Hieronder geven we u 9 belangrijke stappen om na te gaan of uw strategisch plan voldoende helder is voor uw onderneming. Kunt u onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan bent u goed op weg. Zo niet, dan is er werk aan de winkel.

  1. Missie: weet u wat het bestaansrecht is van uw onderneming?
  2. Visie: weet u waar u met uw onderneming naar toe wilt?
  3. Kernwaarden: is voor iedereen binnen de onderneming duidelijk wat de normen en waarden zijn?
  4. Corporate story: kunt u de 3 bovenstaande punten in een pakkend verhaal vertellen?
  5. Doelstellingen: heeft u concrete doelstellingen voor de korte en de lange(re) termijn?
  6. Kritische succesfactoren: weet u welke factoren van doorslaggevende betekenis zijn om de doelen te bereiken?
  7. Strategie: heeft u duidelijk op welke manier u die doelen gaat bereiken?
  8. Actieplan: weet u wie wat wanneer gaat doen?
  9. Middelenplanning: weet u wat daarvoor nodig is?

Vindt u het lastig om bovenstaande vragen te beantwoorden? Of om uw huidige strategie aan te passen naar de situatie van nu? Neem dan hieronder contact op met één van onze adviseurs. Zij sparren graag met u en helpen u een goed en duurzaam strategisch plan te ontwikkelen.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus ? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? We hebben een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of vul onderstaand contactformulier in.