Sinds vorig jaar mag u geen pensioen meer opbouwen in eigen beheer. Het pensioen dat al opgebouwd was, kunt u tot en met 2019 afkopen, omzetten in een oudedagsvoorziening of laten staan. Kiest u voor een oudedagsverplichting dan is het van belang om zorgvuldig naar uw testament te kijken. Zo voorkomt u dat erfgenamen met onnodig hoge heffingen worden geconfronteerd.

Afkopen

Afhankelijk van uw financiële situatie kan afkopen een fiscaal voordeel opleveren. Afkopen kan tot eind 2019. Tot dat moment is een belastingkorting van toepassing die elk jaar afneemt en bovendien wordt geen 20% revisierente in rekening gebracht (revisierente is rente die de Belastingdienst in rekening brengt als u achteraf te weinig belasting hebt betaald). Hierdoor is in geval van afkoop tijdelijk de verschuldigde belasting over de waarde van de pensioenvoorziening substantieel lager dan vóór het moment dat deze regeling werd geïntroduceerd.

Oudedagsverplichting

Kiest u niet voor afkopen, dan kunt tot eind 2019 de pensioenvoorziening omzetten in een oudedagsverplichting (hierna: ODV). Een ODV kent in beginsel een uitkeringsduur van 20 jaar. Bij vroegtijdig overlijden van de uitkeringsgerechtigde komen de resterende uitkeringen toe aan de zogenaamde opvolgend uitkeringsgerechtigde(n). Dit kunnen uw erfgenamen zijn maar dat hoeft niet. Als dat niet goed is geregeld, dan leidt dat tot belastingheffing over de waarde van de ODV. Die belastingheffing kan oplopen tot 72% van de waarde van de ODV. Oplettendheid is dan ook geboden. Dat geldt vooral in de volgende situaties:

  1. er is geen testament en de erfgenamen besluiten om de ODV niet gelijk te verdelen maar toe te delen aan één erfgenaam.
  2. in het testament zijn meerdere erfgenamen opgenomen, maar niet iedereen krijgt een evenredig deel van de ODV toebedeeld.
  3. in het testament is de ODV gelegateerd aan iemand die geen erfgenaam is. Of
  4. aan de ODV ligt een overeenkomst ten grondslag tussen de vennootschap die tot uitkering is verplicht en de dga die gerechtigd is tot de uitkering, en die overeenkomst strookt niet met wat er in het testament is bepaald.

Geschreven door:

Belastingadviseur Ramon de Jong

mr. Ramon de Jong

Belastingadviseur