Vanaf 1 juli 2015 bent u als werkgever wettelijk verplicht te investeren in scholing van uw werknemer. Het gaat hier om een nadere invulling van ‘goed werkgeverschap’. U moet uw werknemer in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie.

U hebt ook een scholingsplicht bij bedrijfseconomisch ontslag. U moet dan gaan kijken of u de werknemer van wie de functie vervalt, zo nodig met behulp van scholing, kunt herplaatsen in een andere functie.

Kantonrechter

Vanaf 1 juli 2015 moet u bij de kantonrechter kunnen aantonen dat het ontslag van uw niet-functionerende werknemer niet is toe te schrijven aan onvoldoende scholing. Bovendien mag u vanaf 1 juli 2015 de zogenoemde inzetbaarheidskosten aftrekken van de transitievergoeding die u aan de werknemer betaalt. Inzetbaarheidskosten zijn scholingskosten die zijn gemaakt in het kader van de bredere inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt.

Cao

Ook als er in de cao bij bedrijfseconomische ontslagen wordt afgeweken van het afspiegelingsbeginsel en wordt gekozen voor een selectie op basis van kwaliteit, speelt scholing een rol. U moet dan namelijk kunnen aantonen dat iedere werknemer door scholing dezelfde kansen heeft gekregen om zijn functioneren naar een hoger niveau te tillen.

Tip 1
Maak nu al werk van uw scholingsplicht. Als u kunt aantonen dat u in uw werknemer heeft geïnvesteerd om zijn inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten, kunnen deze kosten in mindering worden gebracht op de door u te betalen transitievergoeding.

Tip 2
Via de trainingen van Goodhabitz kunt u met een klein budget uw medewerkers toegang geven tot een breed aanbod van online trainingen. Deze trainingen zijn in te delen in diverse categorieën waaronder:

  • management
  • persoonlijke effectiviteit
  • communicatie
  • office
  • commerciële vaardigheden.

De trainingen zijn uitermate geschikt voor organisaties die de ontwikkeling van hun medewerkers willen stimuleren en kunnen op ieder moment van de dag worden gevolgd. Ook in het kader van verplichte scholing van uw personeel is het trainingspakket van GoodHabitz een interessante optie.