In dit bijzondere jaar met diverse uitdagingen en wijzigingen kunt u als ondernemer misschien wel meer dan ooit goede fiscale en andere eindejaarstips gebruiken. Welke slimme maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen uitpakken? En hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2023 gaan gelden? Wij hebben de tien belangrijkste tips voor u geselecteerd!

Let op! Voor deze eindejaarstips hebben we zo veel mogelijk rekening gehouden met de kabinetsplannen. Een aantal plannen is echter nog niet goedgekeurd door de Eerste Kamer en daardoor nog niet definitief. Ook kunnen de plannen nog worden aangepast. Een goede afstemming met uw adviseur is dus ook om die reden van belang.

Eindejaarstip 1: koop dit jaar nog een elektrische auto

Was u al van plan op korte termijn een elektrische auto te kopen die meer kost dan € 30.000 en deze op de zaak te zetten? Koop die auto dan – indien mogelijk – nog dit jaar. Vanaf 2023 wordt de verlaagde bijtelling van 16% namelijk berekend over een cataloguswaarde van maximaal € 30.000. Nu is dat nog over € 35.000. Dat scheelt u dus 6%-punt aan bijtelling (16% i.p.v. 22%) over de cataloguswaarde van € 30.000 tot € 35.000, gedurende maximaal vijf jaar.

Lees voor verdieping ook de vier eindejaarstips voor automobilisten

 

Eindejaarstip 2: optimaliseer de samenstelling van uw box 3-vermogen

Over de heffing over vermogen (box 3) is de afgelopen periode zeer veel te doen geweest. Vanaf 2026 moet er heffing over het werkelijk rendement gaan plaatsvinden. Tot die tijd wordt vanaf 2023 het inkomen nog steeds bepaald aan de hand van fictieve rendementen. Hierbij wordt echter uitgegaan van de werkelijke samenstelling van iemands vermogen verdeeld over drie verschillende categorieën:

  1. bank- en spaartegoeden, deposito, contant geld
  2. alle overige bezittingen
  3. alle schulden.

Elke categorie kent een eigen fictief rendement. De hoogte van categorie 1 en 3 is nog onbekend, maar categorie 2 is met 6,17% in 2023 beduidend hoger dan categorie 1. Omdat de peildatum van het vermogen op 1 januari ligt, heeft u nog slechts kort de tijd om u daarop voor te bereiden. Zo kan het interessant zijn om de komende jaren overige bezittingen met een laag of onvoorspelbaar rendement aan de bv over te dragen. Omgekeerd is de afgelopen jaren op grote schaal spaargeld in bv’s ondergebracht. Dankzij deze forfaitaire heffing kan dat spaargeld weer terug naar privé.

Onze adviseurs denken graag met u mee. Bedenk dat de peildatum voor het belastingjaar 2023 met rasse schreden nadert. Houd er daarbij rekening mee dat heen en weer schuiven van vermogen binnen drie maanden rond de jaarwisseling genegeerd kan worden door anti-misbruikwetgeving.

Lees meer eindejaarstips voor belastingplichtigen

 

Eindejaarstip 3: gebruik de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling bedraagt dit jaar 1,7% tot een loonsom van € 400.000 en 1,18% over het bedrag daarboven. Tot dit bedrag kunt u uw personeel onbelast allerlei zaken vergoeden en verstrekken terwijl ook u als werkgever geen belasting betaalt zolang u binnen de vrije ruimte blijft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bekende kerstpakket of de eindejaarsbonus. Gebruik de vrije ruimte dus nog dit jaar, want ongebruikte vrije ruimte kunt u niet doorschuiven naar 2023. Heeft u nog vrije ruimte over? Dan kunt u de vrije ruimte gebruiken om extraatjes (deels) belastingvrij uit te keren.

Bekijk ook al andere werkgeverstips om optimaal 2023 in te gaan

 

Eindejaarstip 4: koop in 2022 nog een zakenpand, vakantiewoning of beleggingspand

De aankoop van een zakenpand, vakantiewoning of beleggingspand wordt in 2023 duurder. Dit vanwege de verhoging van de overdrachtsbelasting voor deze panden. Was u van plan op korte termijn zo’n pand te kopen? Doe dat dan nog in 2022. U betaalt nu 8%, in 2023 is dat 10,4%. Dit betekent dat u daardoor 30% meer overdrachtsbelasting betaalt.

Ga naar de 11 tips voor ondernemers in de inkomstenbelasting

 

Eindejaarstip 5: schenk aan uw kinderen voor de eigen woning

Wilt u uw kinderen of een derde een bedrag schenken in verband met de aankoop van een eigen woning? Dan is deze schenking dit jaar nog onbelast tot een bedrag van € 106.671. De vrijstelling wordt in 2023 verminderd naar € 28.947 en vanaf 2024 geheel afgeschaft. U kunt alleen in 2022 dus nog volledig van deze vrijstelling profiteren. In de huidige regeling heeft de ontvanger van de schenking drie jaar om de schenking voor de eigen woning te besteden. Voor schenkingen gedaan in 2022 blijft deze regeling gehandhaafd: deze kunnen dus nog tot uiterlijk 2024 besteed worden aan de eigen woning.

De vrijstelling kon tot nu toe onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden. Schenkingen die in 2021 zijn gedaan en waarbij een beroep is gedaan op de vrijstelling voor de eigen woning, behouden deze mogelijkheid: in 2022 en 2023 kan dus nog onder de vrijstelling nader geschonken worden. Schenkingen die in 2022 zijn gedaan, kunnen alleen nog in 2023 worden aangevuld tot het maximumbedrag dat voor 2022 gold. Vanaf 2023 is spreiding niet meer mogelijk.

 

Eindejaarstip 6: speel in op hogere bijtelling na 5 jaar

De percentages aan bijtelling voor de auto van de zaak gelden voor een periode van 60 maanden. Daarna geldt het voor dat jaar geldende percentage. Dit betekent dat voor elektrische auto’s die in 2018 voor het eerst op naam zijn gesteld, de bijtelling van 4% over de hele cataloguswaarde in 2023 wijzigt in een bijtelling van 16% over de eerste € 30.000 en 22% over het bedrag daarboven. Bezit u zo’n auto? Dan kunt u wellicht de hogere bijtelling voorkomen. Bijvoorbeeld door de auto naar privé te halen. Deze optie is met name interessant voor de dga. Voor de ondernemer in de inkomstenbelasting is dit alleen mogelijk als de auto in 2023 niet meer dan 10% zakelijk gebruikt gaat worden. Een andere optie is de auto nog maximaal 500 km privé te gebruiken. U krijgt dan geen bijtelling meer.

 

Eindejaarstip 7: cluster uw zorgkosten voor belastingaftrek

Zorgkosten zijn nog steeds aftrekbaar. Dit jaar kan dat nog tegen maximaal 40%, volgend jaar tegen maximaal 36,93%. Er geldt wel een drempel. Dit betekent dat alleen de zorgkosten boven deze drempel aftrekbaar zijn. Heeft u bijvoorbeeld dit jaar een fors bedrag aan de tandarts uitgegeven en wilt u bijvoorbeeld een nieuw hoortoestel aanschaffen? Overweeg dit dan nog dit jaar te doen. Waarschijnlijk schiet u dan voor een groter bedrag over de drempel heen, wat u belastingbesparing oplevert.

 

Eindejaarstip 8: beoordeel de hoogte gebruikelijk loon in combinatie met kostenvergoedingen en auto van de zaak

Als dga bent u verplicht jaarlijks een gebruikelijk loon op te nemen dat belast wordt in box 1. Kostenvergoedingen (mits individualiseerbaar) tellen mee voor het gebruikelijk loon. Daardoor hoeft u mogelijk minder brutoloon op te nemen. Het maakt niet uit of de kostenvergoedingen belast of onbelast zijn. Denk bijvoorbeeld aan een onbelaste vergoeding voor maaltijden of reiskosten. Ook de bijtelling vanwege privégebruik van de auto van de zaak telt mee voor het gebruikelijk loon. Bij een auto van bijvoorbeeld € 60.000 en een bijtelling van 22%, kunt u het brutoloon dus € 60.000 x 22% = € 13.200 lager vaststellen.

 

Eindejaarstips 9: optimaliseer de aftrek op uw investeringen voor dit jaar en/of volgend jaar

Als u dit jaar meer dan € 2.400 investeert, heeft u mogelijk recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit is een extra aftrek op de winst. De aftrek loopt af naarmate u meer investeert vanaf een bedrag van € 110.999. Overweeg om investeringen op het eind van dit jaar uit te stellen op het moment dat uw investeringen dit bedrag overschrijden en u daarmee in 2022 en 2023 een hogere KIA kunt verkrijgen.

Heeft u voor de investering ook recht op energie-investeringsaftrek (EIA) of milieu-investeringsaftrek (MIA)? Beoordeel in dat geval of het verstandig is om de investering uit te stellen. Pas aan het einde van 2022 wordt namelijk duidelijk welke investeringen in 2023 voor EIA en MIA in aanmerking komen. Mogelijk komt uw investering in 2023 dan niet meer in aanmerking, maar het kan ook zijn dat de EIA en/of MIA in 2023 tot een hogere aftrek leidt.

In verband met de geplande verlaging van de tariefschijf en de verhoging van het tarief in de vennootschapsbelasting, kan het wel weer raadzaam zijn om uw investeringen uit te stellen. Investeert u dit jaar € 2.400 of minder? Overweeg dan juist een voorgenomen investering in 2023 naar voren te halen. Kortom: beoordeel uw investeringsplannen van dit jaar op de fiscale gevolgen. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen.

Lees ook de 12 andere eindejaarstips voor de bv en de dga

 

Eindejaarstip 10: heroverweeg fiscale eenheid

Het tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 15% tot een winst van € 395.000. Volgend jaar geldt een tarief van 19% tot € 200.000. Boven deze winsten bedraagt het tarief 25,8%. U betaalt in 2023 in de eerste schijf dus meer belasting. Bovendien is deze schijf een stuk korter en valt uw winst sneller in het tarief van 25,8%.

Bezit u meerdere bv’s? Dan kunt u via een fiscale eenheid winsten en verliezen onderling verrekenen. Tegenover dit voordeel staat het nadeel dat u maar één keer van de lage tariefschijf profiteert. Gezien het belastingvoordeel vanaf 2023 minder is dan in 2022 (maximaal € 13.600 vanaf 2023 tegenover € 42.660 in 2022), wilt u wellicht toch nog uw fiscale eenheid heroverwegen. Heroverweeg daarom uw fiscale eenheid en ontbind deze tijdig indien gewenst. Vergeet hierbij niet dat u rekening moet houden met de fiscale gevolgen die optreden bij verbreken van de fiscale eenheid.  Als u een verbreking per 2023 wilt realiseren, moet het verzoek hiertoe vóór 1 januari 2023 zijn ontvangen door de Belastingdienst.

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur