Loonstrook

Iedere maand moet u als werkgever uw werknemers een loonstrook geven. Deze loonstrook, ook wel salarisspecificatie, moet aan verschillende eisen voldoen en een werknemer duidelijkheid verschaffen over hoe de uiteindelijke salarisbetaling tot stand is gekomen. Op de loonstrook moeten de volgende onderwerpen staan: bruto loonbedrag, specificatie van de opbouw van dat loonbedrag, bijvoorbeeld een basisloon met toeslagen voor extra omzet, vakantiebijslag, wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon voor deze werknemer, specificatie van vergoedingen, specificatie van inhoudingen op of verrekeningen met het loon, uw bedrijfsnaam en de naam van uw werknemer, de periode waarover u loon betaalt, de arbeidsduur van uw werknemer volgens het arbeidscontract, bijvoorbeeld 36 uur per week.