Due diligence

Bij het overnemen van een onderneming wilt u graag zo min mogelijk risico lopen. Daarom wordt vaak een due diligence onderzoek uitgevoerd. Een due diligence onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de informatie. Daarnaast worden de risico’s en kansen van de over te nemen onderneming in kaart gebracht. In de wandelgangen wordt een due diligence vaak een boekenonderzoek genoemd, maar in de praktijk omvat het veel meer. Bij een due diligence onderzoek wordt namelijk niet alleen het financiële verleden van een potentiële overnamekandidaat of samenwerkingspartner uitgebreid doorgespit, maar wordt ook gekeken naar de fiscale en personele kanten.