De provincie Zeeland heeft een nieuwe openstelling bekendgemaakt voor de Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda (ZISHCA). De nieuwe openstelling loopt van 25 november 2021 tot en met 25 maart 2022. Het subsidieplafond voor deze periode is vastgesteld op € 500.000. In dit artikel vertellen we wanneer u in aanmerking komt voor subsidie.

Voor wie geldt de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling?

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een netwerk of samenwerking tussen minimaal drie partijen, ook wel een consortium genoemd. Het consortium moet daarbij werkzaam zijn binnen één of meer van de volgende Zeeuwse economische clusters: industrie en maintenance, havens en logistiek, agrofood en seafood, water en energie, vrijetijdseconomie, zorg, en onderwijs. Consortia moeten bestaan uit ten minste één onderneming en één kennispartner. De vraag vanuit de ondernemer/werkgever staat daarbij centraal. Verder moet de aanvrager vanuit het consortium in Zeeland gevestigd zijn.

Voor welke projecten kan er subsidie worden aangevraagd?

 • Projecten die bijdragen aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt; en
 • die gericht zijn op de ontwikkeling van een sociale innovatie die betrekking heeft op één of meer van de volgende thema’s:
  • Dynamisch managen: nieuwe managementvaardigheden en -methodieken;
  • Slimmer werken: uitgaan van competenties van medewerkers;
  • Flexibel organiseren: innovatieve organisatievormen;
  • Co-Creatie sectoren: hoogwaardige samenwerkingsverbanden binnen één of meer sectoren of cross-sectoraal;
  • Werknemer in eigen kracht: mobiliteit, flexibiliteit en lef op de arbeidsmarkt;
  • Mobiliteit leren en ontwikkelen: de juiste mensen op de juiste plek met de juiste kwalificaties;
  • Duurzame inzetbaarheid: stimuleren van eigenaarschap bij medewerkers op het gebied van vitaliteit, flexibiliteit en maatschappelijke weerbaarheid;
  • Leven lang leren en ontwikkelen: wendbare, flexibele werknemers die zich kunnen blijven ontwikkelen en mee kunnen met de nieuwste ontwikkelingen; en
 • waarbij een methodiek wordt ontwikkeld die overdraagbaar is.

Hoeveel subsidie krijgt u maximaal?

De subsidie voor een project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 50.000. In totaal is er voor deze periode een bedrag van €500.000 beschikbaar.

Geschreven door:

Belastingadviseur Jesper Wiegmans

Jesper Wiegmans MSc

Belastingadviseur