Waardebepaling van uw bedrijf

Waardebepaling van een bedrijf helder krijgen

Het bepalen van de economische waarde van een onderneming staat bij een overnametransactie centraal. De waardebepaling verschaft u handvatten om tot een overnameprijs te komen. Er bestaan veel misverstanden over de waarde en waardering van ondernemingen. Veel van deze misverstanden berusten op de verwarring van de economische waarde van een onderneming met de beïnvloedbare boekhoudkundige begrippen. Met een waardebepaling van een van onze specialisten van corporate finance kantoor Crossminds minimaliseren we de kans dat u teveel betaalt of te weinig ontvangt.

 

 

Geldstromen belangrijk bij waardebepaling

Ook de termen winst en geldstromen leveren vaak verwarring op. Bij waardebepaling op basis van de economische waarde staan de toekomstige geldstromen centraal. Een geldstroom is niet gelijk aan de winst van een onderneming. Winst is namelijk een boekhoudkundig begrip. Het is onderhevig aan boekhoudregels die regelmatig veranderen en op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Vrije geldstromen zijn de geldstromen die aan de onderneming kunnen worden onttrokken zonder dat dit de toekomstige bedrijfsvoering in gevaar brengt.

Risicoprofiel van de onderneming

Verder wordt bij het bepalen van de economische waarde veel aandacht besteed aan het risicoprofiel van de onderneming. De ene onderneming heeft immers een veel hoger risico dan de andere onderneming. Dit komt in de waardebepaling tot uiting in de rendementseis. Hoe meer risico een investeerder loopt, hoe meer rendement hij wil behalen.

 

Waardebepaling bij conflicten in de privésfeer

Wanneer er conflicten in de privésfeer spelen, zoals echtscheidingen heeft dit bij familiebedrijven vaak invloed op de onderneming. Zo moet er een waardebepaling op de aandelen gedaan worden en dit kan een discussiepunt worden. In situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen of een conflict, is dit een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Afhankelijk van de opdracht vervullen wij de rol van partijdeskundige, neutrale deskundige, bindend adviseur of mediator. Ook kunnen wij een second opinion uitvoeren op uitgevoerde waardebepalingen.

Meer weten over een goede waardebepaling?

Pieter Poortvliet

Directeur en adviseur Crossminds
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *