Due diligence of boekenonderzoek

Beperk uw risico met due digilence onderzoek

Bij het overnemen van een onderneming wilt u graag zo min mogelijk risico lopen. Daarom wordt vaak een due diligence onderzoek uitgevoerd. Een due diligence onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de informatie. Daarnaast worden de risico’s en kansen van de over te nemen onderneming in kaart gebracht.

Due diligence: meer dan een boekenonderzoek

In de wandelgangen wordt een due diligence vaak een boekenonderzoek genoemd, maar in de praktijk omvat het veel meer. Bij een due diligence onderzoek wordt namelijk niet alleen het financiële verleden van een potentiële overnamekandidaat of samenwerkingspartner uitgebreid doorgespit, maar wordt ook gekeken naar de fiscale en personele kanten.

De uitkomsten van een due diligence zijn waardevol voor het verloop van een fusie of overnameproces. De uitkomsten geven een beter inzicht in de risico’s, de waarde van de onderneming, de organisatiestructuur en de mogelijke financiering van de transactie.

Wat komt er in een due diligence naar voren?

 • De marktpositie van een onderneming.
 • Financiële prestaties en ontwikkelingen, kansen en risico’s.
 • Inzicht in (ontwikkeling van) werkkapitaal.
 • Financiële informatie zoals jaarverslagen, debiteuren en crediteuren, overzicht van schulden.
 • Fiscale situatie en risico’s.
 • Organisatorische informatie zoals de structuur van de organisatie en rechten en contracten van het personeel.
 • Treasury en risicomanagement.

Vendor Due Diligence

Als u uw onderneming wilt verkopen, kunt u voorafgaand aan het verkoopproces een Vendor Due Diligence (VDD) laten uitvoeren. Hierbij wordt gekeken naar een diverse aspecten. Een Vendor Due Diligence is efficiënt en heeft als voordeel voor de verkoper dat er geen exclusiviteit verleend hoeft te worden aan een kandidaat-koper.

 

Due diligence is maatwerk

Geen enkele overname of waardering is hetzelfde. Iedere due diligence is uniek en wordt op een andere manier uitgevoerd. In samenspraak komen met u komen we tot een geschikte aanpak.

Meer weten over due diligence of boekenonderzoek?

Martin de Jong

Partner en adviseur corporate finance
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *