Erft u aanmerkelijkbelangaandelen en wordt daarop een dividend uitgekeerd, dan hoeft u hierover op verzoek geen belasting te betalen. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. Onlangs is de faciliteit verruimd, waardoor een onbelaste dividenduitkering onder omstandigheden ook mogelijk is over niet-vererfde aandelen. Wij zetten de faciliteit voor u uiteen.

Dividenduitkering

Bent u aanmerkelijkbelanghouder, dan is een dividenduitkering vanuit de bv bij u belast in box 2 van de inkomstenbelasting tegen een tarief van 25% (2014: 22%). Erft u aanmerkelijkbelangaandelen en wordt daarop een dividend uitgekeerd, dan kan deze box 2-heffing tijdelijk en op verzoek achterwege blijven. Wilt u van deze faciliteit gebruik maken, hou dan wel rekening met de volgende voorwaarden:

  • Het dividend moet zijn genoten binnen 24 maanden na het overlijden van de erflater.
  • Bij de erflater moet in zijn/haar laatste aangifte inkomstenbelasting bij de overgang van de aandelen inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking zijn genomen.
  • De verkrijgingsprijs van de aandelen wordt verlaagd met het genoten voordeel (de dividenduitkering).

Verruiming van de faciliteit

De faciliteit geldt alleen voor vererfde aandelen, maar een dividenduitkering vindt altijd plaats over alle aandelen van dezelfde soort. Stel u bent langstlevende. Dan bezit u hoogstwaarschijnlijk ook aandelen op grond van het huwelijksvermogensrecht. Dat zijn niet-vererfde aandelen. Keert de bv binnen 24 maanden na het overlijden van uw echtgenoot/echtgenote een dividend uit, dan wordt u ongewenst geconfronteerd met een heffing in box 2. Daarom geldt nu een verruiming.

Let op! Wie aanmerkelijkbelangaandelen erft kan op verzoek een dividend onbelast ontvangen over zowel de vererfde aandelen in de bv als over de niet-vererfde aandelen. Dit zijn aandelen van dezelfde soort die al in het bezit zijn op het tijdstip van overlijden van de erflater.

Heeft u een dividenduitkering ontvangen op niet-vererfde aandelen, maar is de termijn van 24 maanden inmiddels verstreken? Of heeft u hiervoor geen verzoek ingediend of hierover al gedeeltelijk moeten afrekenen en staat de aanslag onherroepelijk vast? Dan kunt u toch gebruik maken van de verruimde faciliteit. Daarbij gelden de volgende twee voorwaarden:

  • U moet een verzoek indienen voor de verruimde faciliteit voor 31 december 2014.
  • Het dividend moet uiterlijk op 31 december 2014 zijn genoten.

Meer informatie en/of ondersteuning

Wilt u weten of u voor de verruimde faciliteit in aanmerking komt? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.